45. predsjednik


Pobjeda Donalda Trampa na američkim predsjedničkim izborima predstavljena je kao veliko iznenadjenje i neočekivan obrt situacije u najprljavijoj kampanji do sad, a s izbornim rezultatima se i dalje ne mire pristalice poraženog protivkandidata Hilari Klinton. S pravom ili ne (pokazaće ubrzo vrijeme), mnogi se zanose idejom da je se radi o revolucionarnoj promjeni (spoljnopolitičkog kursa) USA koji će  dovesti do bolje saradnje izmedju velikih sila a samim tim i do značajnog smanjenja rizika od izbijanja nekog većeg sukoba tj. 3. Svjetskog rata. Nije mi namjera da ovdje bistrim analitičarska mudrovanja koja ponajviše  zavise od količine (ne)opravdanog  optimizma dotičnih eksperata već da sagledam stvari iz objektivnog ugla prave astrologije koja je za analizu prirode i trajnosti vladavine novog kralja primarno koristila signifikacije sadržane u horoskopu proljetnog ingresa tj. ulaska SU na 1. stepen Ovna koji je stupanju na vlast prethodio i u horoskopu ingresa koji je prethodio konjunkciji hronokratora u novom triplicitetu.

2016-ar-ingress-usa

Da bi se dobio uvid u stanje/prirodu vladara kao i perioda njegove vladavine, proucava se dispozitor SA kao prvog superiornog planeta koji u mundanoj astrologiji predstavlja sve početke, temeljne principe, vrhovnu moć.  Ukoliko je SA dispozitor „zdrav“ tj. uživa recepciju i neoštećen je /maleficima/ te aspektira SA, to ukazuje na dobro stanje vladara, njegovu dobrotu i pravednost kao i dobro stanje njegovih podanika i njihovu poslušnost. Slično se može zaključiti i iz mundano/esencijalno kvalitetne pozicije SA. Ukoliko je SA dispozitor oštećen to je indikator „kvarenja“ podanika, mržnje koju će gajiti prema njemu i tereta koji će im on nametnuti. Aplikacija dispozitora bilo kojim aspektom (osim opozicije) takođe označava poslušnost podanika, mada ni kvadrat ne bi trebalo da ukazuje na bezrezervnu podršku – ipak je to aspekt nepotpunog neprijateljstva. Ovu informaciju je takodje moguće dobiti razmatranjem dispozitora tačke vladavine. U astrološkoj literaturi zabilježeno je više verzije ove  tačke https://classicalastrologer.files.wordpress.com/2012/12/ramesey_birchfield_1.pdf

lots-of-rulership

Kao što S. Birchfield  navodi u fusnoti, „problem“ sa faktorima druge tačke je što se sa signurnošću ne zna šta su autori podrazumjevali pod konjunkcijom – da li su mislili na stepen i minut ili samo stepen tj. da li je bilo dovoljno da JU stupi na prvi minut stepena na kome se SA nalazi? U skladu s tim, i rezultat se može mnogo razlikovati. Polazeći od pretpostavke da su mislili na stepen i minut konjunkcije hronokratora u novom, zemljanom triplicitetu (26.1. 1842.) dobijaju se slijedeći faktori

1. ascendent  10° 30′ Sco

2. JU/SA konjunkcija 8° 54′ Cap

= 58° 24′ koji se dodaju stepenu ascendenta proljetnog ingresa 1841. (122° 31′ Le) pa tačka vladavine (2) pada na 0° 55′  Li   što VE čini domicilnim vladarom  а SA terminskim, ali  o tome kasnije.

Тačkа vladavine(1):

  1. ascendent ingresa (1841.) koji je prethodio smjeni tripliciteta hronokratora – 2° 30′ Le
  2. MO – 2° 23′ Pi
  3. MA – 5° 33′ Sco

Od MA do MO ima 116° 50′ + 122° 30′ = 239° 20′ ili 29° 20′ Sco, dakle domicilni  vladar je MA a terminski SA. Krajnje zanimljiva (i rječita) kombinacija malefika, ako se uzme u obzir istorijska činjenica da su SAD od nastanka gotovo neprekidno ratovale, bez obzira kojoj stranki je predsjednik (posebno u aktuelnoj epohi 1841 – 2020) pripadao; MA je prirodni signifikator u SAD izuzetno moćnog/uticajnog  vojno-industrijskog kompleksa  na čiji je potencijalno poguban uticaj upozorio još odlazeći predsjednik Dwight D. Eisenhower u  oproštajnom obraćanju naciji 1961. http://coursesa.matrix.msu.edu/~hst306/documents/indust.html . Postavlja se pitanje kojoj od navedenih tačaka tj. vladara u karti proljetnog ingresa 2016. dati prednost ali to nije problem ako se ima na umu da prava astrologija raspolaže setom preciznih kriterijuma kojima je zadatak bas to – da odrede prioritet(e) i razdvoje bitno od manje bitnog i/ili  nebitnog, dajući sud na osnovu najjačeg indikatora i najjasnijeg svjedočanstva.  Dakle, MA ili VE? Definitivno MA jer je na samom ascendentu kao primarnom uglu i centralnoj, najuticajnijoj tački horoskopa a pritom prima i aplikaciju svjetla vremena, MO nakon promjene znaka i to kvadratom a nije nebitno ni što mu aplicira i drugo svjetlo, SU;  VE jest egzaltirana ali je i poprilično marginalizovana u mundanoj kadenciji 3. polja (a 4. znaka Pi).  Ljubav  podanika prema kralju simbolizuje dispozitor tačke u trigonu ili sekstilu sa SA ili ako među njima postoji recepcija – ovdje to nije slučaj. U istom su znaku, a prije nego što dodje do perfekcije konjunkcije, već usporeni MA će krenuti retrogradno i vratiti se u Sco što bi se moglo tumačiti kao gubitak podrške koju kralj inicijalno uživa i to pogotovo vojske – najvjerovartnije zato što neće biti u stanju uvećati vojni budžet/ispuniti očekivanja VIK-a kao što je u predizbornoj kampanji obećavao  a na osnovu čega su akcije vojne industrije skočile nakon vijesti o njegovoj pobjedi http://www.defenseone.com/business/2016/11/defense-stocks-soar-news-trump-victory/133033/

JU kao dispozitor SA nije sjajan, blago rečeno. Iako mu ME teoretski daje recepciju jer aspektira svoj domicil Vi iz Pi, on je u padu/detrimentu i spaljen (zapravo ne vidi ništa i sam je nevidljiv) pa kao takav predstavlja krajnje unesrećenog, odsutnog domaćina koji svom gostu nema ništa dobro da pruži.  JU je hendikepiran retrogradnošću, nedostatkom esencijalnog dostojanstva (peregrin) i detrimentom a trebalo bi se uzeti u obzir i da je kontra sekte u noćnoj karti, van hajza (muški planet iznad zemlje noću u ženskom znaku/kvadrantu) što mu dodatno kvari stanje tj. potencijal za pozitivnu manifestaciju simbolike tako da se nameće navedeno negativno tumačenje. Sama po sebi, SA pozicija u benefičnom/primarnom 1. polju karte koje mu po haldejskom poretku prirodno pripada ističe/akcentuira novog vladara kao svojevrsni „novi početak“, isto kao i činjenica da se nalazi blizu tačke apogeja na deferentu https://klasicnaastrologija.wordpress.com/2015/08/02/zaboravljena-snaga-planeta/  Ova pozicija bi trebalo da naglasi težnju vladara visokim ciljevima, velikim dostignućima kao i njegov idealizam ali je zbog navedenih faktora veoma upitno koliko je u mogućnosti da ih i ispuni te da zadrži podršku/poslušnost podanika. Sudeći po većini nabrojanih svjedočanstava, šanse su dosta male.

Ukoliko je JU u 10. znaku od SU, MO ili ascendenta (posebno ako se radi o dvotjelsnom znaku što je ovdje slučaj), želja vladara  za sticanjem bogatstva poprima osobine pohlepe. Pošto je JU višestruko oštećen, teško da će u toj namjeri biti uspješan pa se iz ovoga može zakljuciti da njegov proklamovani cilj oporavka američke ekonomije ostaje mrtvo slovo na papiru. Budući da JU aplicira SA, to označava slabost eventualne pobune i pobjedu kralja,naročito ukoliko je SA neoštećen kao što je ovdje slučaj. Slično se može zaključiti i iz SU/SA aplikacije trigonom koja teoretski označava njegovu bezbjednost, pobjedu i moć. Ako se SU odvaja od JU (a to jest bio njegov posljednji aspekt prije ulaska na 1. stepen Ar) i aplicira MA a nakon toga aplicira i SA, pobunu podiže neko  iz njegove „porodice“ (stranke?) ili neko njegovog ranga i zbog toga će patiti, ali će na kraju nadvladati. Ukoliko je vladar 4. ili 7. polja u 1. ili u 10. onda su mu neprijatelji poslušni – ovdje je JU kao vladar (i) 4. polja u 10. Ako su u 10. znaku od ascendenta ili SU benefici, posebno u egzaltaciji ili hajzu ili im je latituda sjeverna ili im se povećava brzina i uspinju se ka apogeju na epiciklu, to su najbolji pokazatelji njegovog uspjeha, izuzetne superiornosti i moći. Jedini uslov koji JU kao benefik u 10. znaku/polju ispunjava je sjeverna latituda tako da se na osnovu datih parametara teško može govoriti o ostvarenju zacrtanih ciljeva – ne može ispuniti ono što obećava, moć i superiornost su privid i ako je suditi po aflikcijama JU, biće nestabilna,korpumpirana. Dakle, ima više  indicija da će mu vladarska pozicija biti osporavana/ugrožena ‘pobunom’ ali to ipak ne bi trebalo da dovode do njegovog pada. O (privremenoj) slabosti njegovih neprijatelja trebalo bi da svjedoči i aplikaciona spaljenost te pad/detriment ME, vladara 7. znaka od pozicije SA – medjutim, ME je pri kraju znaka a ulaskom u Ovna uživaće recepciju tj. podršku MA (vojska) i SU (uticajne,moćne figure VIK-a) pa se u tome smislu može govoriti o njihovoj konsolidaciji i jačanju nakon incijalne (prividne?) dezorganizovanosti i bespomoćnosti/zatečenosti.

Ako terminom  tačke vladavine upravlja benefik, vladaće pravedno; ako se radi o malefiku, onda je suprotno. Budući da je malefični SA vladar termina obje tačke, lako je  zaključiti kojim će se principima (više) voditi. Priroda vladara tj. aktivnosti koje ća ga primarno zaokupljati moguće je spoznati na osnovu dvije tačke – jedna nastaje na osnovu rastojanja između SU  i 15. stepena Le (135°) pa se broj stepeni doda poziciji MO (143° 16′) što iznosi 278° 16′ tj. pada u znak Cap a druga na osnovu rastojanja između MO do 15. stepena Ca (322°)  pa se broj stepeni doda poziciji SU što drugu tačku dovodi do Aq (druga tačka se može lakše izračunati ako se uzme kraći luk  tj. od 15. stepena Ca do MO /38°/ pa se isti oduzme od pozicije SU tj. stepeni se broje unazad, suprotno slijedu znakova). Ako se tačke nađu u domicilima SA, kralj se najviše angažuje u gradjevinarstvu, kopanju kanala, usmjeravanju rijeka i sl. – dakle, na vrhu liste njegovih prioriteta trebalo bi da je ulaganje u obnovu/izgradnju infrastrukture koja je u poprilično zapuštenom, djelimično katastrofalnom stanju.  Prirodu vladara moguće je spoznati i iz terminalnog znaka tj. profekcionog ascendenta karte proljetnog ingresa (1841.) koji je prethodio prelasku hronokratora u zemljani triplicitet – 2016., profekcioni ascendent je stigao u 7. polje i Aq, dakle opet SA kao Trampov signifikator (ovo je posebno zanimljvo ako se ima u vidu da je po Ptolomejevim dobima, aktiviran njegov natalni SA u egzilu i 12. znaku na Poluksu 1. magnitude i nasilne MA prirode kao participirajući triplicitetni vladar ascendenta u Le); osim toga, nije li SA sjajan indikator  onoga što mu je donijelo bogatstvo i slavu a to su upravo nekretnine pod njegovom simbolikom? Nije li jedno od njegovih najpoznatijih predizbornih obećacanja izgradnja zida (SA) na granici sa Meksikom te vraćanje tradicionalnim američkim vrijednostima? Ono što je zabrinjavajuće – MA iz Sco je u partilnom superiornom kvadratu ka profekcionom ascendentu u Aq, ukazujući na opasnost po njegov život ali i bojeći njegovu ličnost snažnim marsijanskim impulsima koji su, opet, dobar odraz njegovog natalnog MA na ascendentu.

usa-1841-ar-ingres

Indikator dužine vladavine kralja  moguće je naći preko tačke dužine života, koja  u slučaju noćne karte i pozicije JU na uglu mjeri rastojanje od JU do SA pa se broj stepeni doda ascendentu – egzaktan kvadrat između hronokratora smješta tačku na 3. stepen Pi, pod udar partilnog, superiornog kvadrata MA iz Sag. Opet,poprilično jasna simbolika opasnosti po  život koja ukazuje na nasilan prekid vladavine i to, moguće, iz više pokušaja – za 12 mjeseci (ekvivalent najmanjim JU godinama kao vladara Strijelca) ili  15 mjeseci (najmanje godine MA). Sam znak na ascendentu ingresa koji prethodi stupanju na vlast daje generalne indikatore o bolestima koje uzrokuju propast/smrt; ako je ascendent u Sag, ona je  „slavna/hvale vrijedna“ ali budući da su oba malefika prisutna u znaku ascendenta, to je opet pokazatelj nagle i nasilne  smrti. Konjunkcija i  losi aspekti MA-SA, naročito ukoliko je SA u slabijoj poziciji i nije dispozitor MA svjedoče o ubistvu vladara, isto kao i aplikativna spaljenost SA. Ovi faktori nisu dati, ali zato je ispunjen slijedeći – ako MO bez ometanja prenosi svjetlost između MA i SA, smrt vladara je nasilna. U ovom slučaju, MO je i vladar 8. polja smrti dok MA vlada malefičnim 12. Budući da se MO odvaja od SA, lanac događaja koji dovode do atentata inicira vladar svojim aktivnostima/stavovima, vjerovatno zakonodavno-regulativne prirode (MO u 9. polju u kraljevskom znaku) a ova pozicija može da svjedoči i o atentatu na putu ili nekom religiozno-prazničnom  skupu, eventualno čak za vrijeme same inauguracije, budući da se perfekcija MO/MA aspekta dešava u 10. znaku Vi. Opasnost da mu vladavina bude nasilno prekinuta data je aplikacionom spaljenošću vladara MC-a, ME u Pi.

Solarna eklipsa u kraljevskom Le ili Ar navodi se kao još jedan faktor, naročito ukoliko se dešava kod sjevernog čvora. 21. augusta 2017. dogodiće se totalna solarna eklipsa u Le vidljiva nad teritorijom USA (u terminu i dekanatu MA!) pri čemu će MA biti prateća planeta u fazi helijačkog izlaska, veoma moćan pored apogeja na epiciklu i deferentu ali ono najvažnije – nadomak Trampovog natalnog ascendenta  u konjunkciji sa malefičnim MA kontra sekte i hajza koji vlada njegovim 4. poljem (smrt/grob) u Sco. Dodatni razlog za zabrinutost je pozicija malefičnog SA u 1. polju karte eklipse (egzaktni, aplikativni trigon sa MA!) i to egzaktno na Trampovom natalnom MO a u opoziciji sa SU, vladarom njegovom ascendenta (zivot) gdje ce krenuti direktno iz druge stanice 26./27. augusta 2017. što bi trebalo da predstavlja naročito opasan period po njegov život i/ili vladavinu.

usa2017-solar-eclipse

Solarna eklipsa za lokaciju glavnog grada USA traje  nešto manje od 3 sata (2 h 43 min) što simbolizuje period od nešto manje od 3 godine (tačnije, dvije  godine i 9 mjeseci, odnosno, 33 mjeseca);budući da stepen eklipse pada odmah iza MC-a u 9. mundano polje, …početak predviđenog događaja je u druga četiri mjeseca od vremena odigravanja eklipse a važne intenzifikacije su drugoj trećini čitavog perioda njenog trajanja. (Tetrabiblos) Ako je suditi po ovim signifikacijama, za Trampa  period od otprilike prva 4 mjeseca 2018. predstavlja početak opasnosti (prve naznake) dok je intenzifikacija prijetnje tj. period vjerovatne realizacije u drugih/srednjih 11 mjeseci od same eklipse tj. septembar/oktobar 2018. – oktobar/novembar 2019. Međutim, opasnost postoji već od samog momenta eklipse.

I samo već površan pogleda na njegov natal otkriva upečatljive paralele sa mundanim indikatorima, pri čemu se dodatno nameće pitanje može li Tramp stvarno odigrati ulogu konstruktivnog državnika – mirotvorca koji će Ameriku voditi drugačijim putem i tako osigurati period mira?tramp

Ističe se vec pomenuti malefični MA kontra sekte i hajza u konjunkciji sa ascendentom i kvadratu sa MC-om kao vladar 4. polja smrti/groba i 9. polja putovanja/inostranstva, filozofije/vjere  te almuten 6. polja bolesti/povreda/neprijatelja (ali i vladar najvećeg dijela 8. polja smrti u Ovnu!) koji dvanaestinom slijeće na SU, vladara ascendentna što ukazuje na beskompromisnog čovjeka vatrenih,fiksnih ubjeđenja koja izazivaju otpor/opoziciju i stoga pojavu neprijatelja koji su opasnosni po život. Izrazito koleričan temperament (ascendent u vatrenom Lavu + pozicija na Regulusu uz MO u fazi rasta/druga kolerična četvrt/ u vatrenom Strijelcu) akcentuiran je koleričnim MA na ascendentu koji uz kraljevsku nekretnicu 1. magnitude daje pojačanu sklonost ishitrenim reakcijama i ratobornosti posebno kad se osjeća izazvanim/poniženim tj. kad smatra da treba dokazati vlastitu moć, liderstvo i odlučnost a isto svjedoči i aplikacioni sekstil SU/MA snage trigona budući da se proteže preko ose tropskih znakova Rak/Jarac.

MA je vladar tačke pobjede (JU tačka, signifikator povjerenja, partnerstva/savezništva i uspjeha na 16. stepenu Ovna ) i tačke osvete/nemesis/(SA tačka, signifikator svega skrivenog, gubitka, tuge, progonstva kao i kvaliteta smrti na 5. stepenu Ovna) a nalazi se egzaktno na tački neophodnosti (ME tačka, signifikator tlačenja, svađe i mržnje na 27. stepenu Lava); J. Frawley je takođe opisuje i kao indikatora neophodnosti pravljenja (neugodnog) izbora. Ono što mu donosi uspjeh/savezništva takođe je i uzrok gubitka/tuge, pa i smrti; neophodnost biranja između više opcija može ga dovesti u situaciju da, u skladu sa izraztito koleričnim temperamentom, odluku donese naprečac i nepromišljeno, „glavom kroz zid“ koristeći prijetnje,prinudu/silu (MA) iza koje stoji volja za pobjedom/dokazivanjem snage i autoriteta po svaku cijenu. Ovakvi indikatori teško da opisuju kvalitete mirotvorca i diplomate koji će u kriznim situacijama/vremenima reagovati staloženo i promišljeno zarad deeskalaciji tenzija a tome doprinosi i aplikaciona opozicija MO ka vladaru ascendenta, SU i to pored čvorova koji su naročito štetni svjetlima jer se tu dešavaju njihova pomračenja – „sudbinska“ sklonost  sukobljavanju tj. izazivanju neprijateljstva/opozicije posebno zato što MO vlada malefičnim 12. poljem neprijatelja i dispozitor je vladara 6. i 7. polja. Štaviše,  MO se odvaja od retrgoradnog JU, vladara 8. znaka/polja (smrt) i aplicira vladaru ascendenta, spajajući tako ova dva planeta u separaciji – nije li to slično već opisanom prenosu svjetlosti između MA i SA karte ingresa koji je po teoriji koban za kralja?

Već pomenuti vladar životnog doba  SA u detrimentu na nasilnoj fiksnoj zvijezdi i u 12. znaku (kao vladar 8. znaka od svjetla vremena =smrt) dodatno je aktiviran i zbog toga što je u primarnim direkcijama kvadratom zakačio acendent  i ostaje na kormilu u periodu 17. 6. 2015. – 21.2. 2017.kada palicu (dvostruko, kao distributor tj. vladar termina direktovanog ascendenta u Vagi i aspektualno) preuzima VE u 12. znaku/polju, na nasilnoj nekretnici Procyon ali to znači da SA signifikacije i dalje  ostaju na snazi  pošto je s njom u partilnoj konjunkciji unutar istog termina; kao superiorac, on je u tome spoju nesravnjivo jači/uticajniji i VE nema snage da ublaži njegovu zlobu. Osim toga, ona je svojom pozicijom i vladarstvima (egzaltirani vladar 8. polja smrti, dispozitor vladara natalnog 8. na nasilnoj nekretnici te  prvi triplicitetni vladar 4. polja  – smrt) slučajni malefik a kada „štafeta“ na ovaj način prelazi iz ruku jednog malefika (SA) u ruke drugog malafika (VE) to je vrlo opasan indikator.   Od rođendana iduće godine SA  će biti dodatno aktiviran i profekcijom ascendenta u Raku. Budući da su u tome znaku 3 planete (i malefični solarni MA!) godina se može grubo podijeliti  na 3 dijela od po 4 mjeseca u kojima svaki pojačano ispoljava svoje signifikacije, tako da bi se malefični SA isticao na potezu 14. 10. 2017. – 14. 2. 2018. Naravno, MO kao SA dispozitor i planet koji je u bliskoj aplikacionoj opoziciji sa vladarom ascendenta je negativan uticaj  s kojim valja racunati citave godine tako da su pored opozicije/neprijateljstva izvjesni i zdravstveni problemi a utisak pojačava negativna činjenica da u solaru za iduću godinu retrogradni SA dolazi direktno na natalni MO i odatle naravno oponira vladaru ascendenta, SU u Blizancima. Dodatno, u solaru naredne godine dešava se JU povratak na natalnu poziciju i to na samom solarnom ascendentu što je negativno budući da je JU vladar natalnog 8. polja smrti  i shodno tome slučajni malefik.

tramp-solar-2017

Međutim, prije narednog rođendana dešava se nešto znatno opasnije i to nedugo nakon inauguracije a to je MA=>SU primarnom direkcijom, 10.3. ’17. po Naibodovom ključu, uzimajući u obzir latitudu MA; ukoliko se izostavi latituda malefika, do kontakta dolazi još ranije, 15. 1. ’17. dakle  prije inauguracije. Ovo je kontakt koji potencijalno ubija, budući da je SU i vladar ascendenta i hajleg jer je u 11. znaku/polju a aspektira ga MA, vladar njegovog termina koji na taj način postaje alkohoden tj. davalac godina. MA u sopstvenom terminu i dekanatu na primarnom uglu može dati svoje najveće godine – 66 a Tramp je trenutno u svojoj 71. što znači da je premašio „limit“ koji mu je ‘određen’. Po teoriji, svaki kontakt malefika sa hajlegom koji se dešava u okviru od otprilike +/- 5 godina od projektovane dužine života ima pojačane izglede da bude fatalan. Firdarski, Tramp je od 14.6.2016. u trogodišnjem periodu pod vladavinom sjevernog čvora  što je generalno povoljno ali ne i onda kada taj čvor stoji pored svjetla koje je ujedno i hajleg i vladar ascendenta! Stvar doduše izvlači separacija – SU se udaljava ali je još uvijek u orbisu od 4 stepena za koji drevni izvori tvrde da najviše šteti većem luminaru. Osim toga, ovogodišnja profekcija ascendenta (14. 6. 2016. – 14.6. 2017.)  pada u Blizance i 11. znak koji je mjesto prenatalne lunacije (mlad MO), sjevernog čvora i MA dvanaestine pa je to svakako jedna od kriznih/opasnih godina (Liber Hermetis).

tramp-inauguracija

Horoskop inauguracije. Ono što se ističe na prvi pogled pri poređenju sa Trampovim natalom je udar oba malefika na njegovo SU, vladara acendenta i hajleg – SA partilnom opozicijom iz 8. polja a MA partilnim kvadratom iz 11. Ukoliko Trampa posmatramo kao SA u malefičnom 8., takođe je ugrožen partilnim kvadratom (i dvanaestinom!) nasilnog MA iz Riba, 4. znaka od sopstvene pozicije (smrt) – preuzimanje predsjedničke funkcije skopčano je sa velikom opasnošću po život.

Još jedna krajnje interesantna paralela dobija se iz poređenja karte inauguracije (vrh 4.polja= ishod), Trampove SA/VE konjunkcije u Raku koja je višestruko aktivirana kao vladar perioda tj. okolnosti koje ga prate/kvaliteta njegovog psiho-fizičkog stanja i pozicije JU u karti početka prve lančane nuklearne reakcije takođe u 4.polju ishoda, povezanog sa orijentalnim MA na uglu 7. polja=rat pri čemu je JU vladar 8. polja ove karte.

nuclear chain reaction.PNG

Ovo preplitanje Trampovog natala i priloženog horoskopa u ključnim pozicijama je snažan indikator da njegove odluke tj. ono što mu se bude dešavalo u narednom periodu mogu biti inicijalna kapisla za početak svjetskog sukoba koji će uključiti i nuklearno naoružanje https://klasicnaastrologija.wordpress.com/2015/03/30/sad-postadoh-smrt-razoritelj-svijetova-armagedon-u-najavi-ii/

Ističe se i položaj čvorova  egzaktno na liniji ascendent – descendent Trampovog natala, baš tamo gdje će se u kriznom Augustu ove godine odigrati totalna solarna eklipsa vidljiva nad USA. Pred novim američkim predsjednikom je mandat koji je opasan po njegov život i po svjetski mir u kome neće biti u stanju ispuniti svoja predizborna obećanja.

О Cor Scorpii

I'm a devoted, passionate student and practitioner of classical astrology
Овај унос је објављен под Некатегоризовано. Забележите сталну везу.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s