Малтретирање планета, малефикa дужност клета


Један од основних астролошких принципа представља подјела планта на малефике и бенефике па се тако зна да су МА и СА мањи и већи малефик, док су ВЕ и ЈУ мањи и већи бенефик. Наравно да сваки планет може постати малефик или бенефик у одговарајућим условима, али то разматрање неће бити предмет овога текста  –  у овом случају, фокус текста су природни малефици и природни бенефици.

Поред тога што играју улоге владара поља (и тачака) или се налазе у неком од њих уз међусобну аспектуалну интеракцију, бенефици и малефици могу добити и специфицчне задатке на основу испуњавања посебног сета услова који их квалификују за посао малтретирања (малефици) или бонификације (бенефици). Хороскопи, као и људи чије животе симболизују, нису створени једнаки па су тако неки (не)сретнији од других а постоје и они за које се може рећи да су изразито (не)сретни; најзад, има и оних који су видно несретни у једном животном сегменту а маркантно сретни у неком другом. Ово су ствари које је важно схватити на самом почетку да би се боље разумјело с чим се заправо сусрећемо кад анализирамо  малтретирање или бонификацију планета.

Шта тачно представљају појмови малтретирања и бонификације? Примарна сврха им је да прикажу специфичне услове који морају бити испуњени да би планете у пуном обиму могли употријебити своју моћ – малефици да дестабилизују/покваре/спријече, а бенефици да потврде/помогну/стабилизују остварење сигнификације планета с којима су на овај начин повезани. Пошто ови појмови предстаљају веома спефицичан вид услова, када су присутни у хороскопу имају тенденцију да се испоље у виду екстремних манифестација позитивног или негативног у домену случајне/универзалне сигнификације планета који је у њиховом фокусу.  Међутим, дешава се да одиграју и улогу ублажавања – било да поправљају стање иначе лоше положеног или да кваре стање добро положеног планета а такав се сценарио  среће у случају истовремене бонификације и малтретирања.

Дакле, малтретирање је термин (Роберт Шмит) који означава посебан вид оштећења планета и подразумјева екстремне размјере нанесене штете; исто то важи за термин бонификације само у супротном, дакле позитивном смислу.

Постоји 7 специфичних услова при којима је планет малтретиран и то кад је:

1. ударен зраком малефика

2. под опсадом малефика

3. у партилном апликационом аспекту са малефиком

4. у партилној апликационој коњункцији са малефиком

5. у опозицији са малефком

6. под доминацијом малефика

7. „противдејство“ – диспозитор планета је лоше постављен малефик

Бонификација се наравно разликује по томе што је ријеч о бенефицима док се у 5. тачки ради о тригону, не о опозицији из очигледних разлога – опозиција је најмалефичнији аспект који има природу великог малефика СА док је тригон најбенефичнији и носи симболику великог бенефика, ЈУ.

1. удар зраком

Подразумјева аспект малефика бачен контра смјера зодијачких знакова, дакле, на десно (декстер) и то у оквиру орбиса од 3 степена у сепарацији или апликацији при чему наравно апликација има већу тежину и стога је и (знанто) опаснија. Тако би нпр. Сатурн у Лаву ударио зраком ЈУ у Бику и био би га у стању надјачати/оштетити/уништити тј. малтретирати.  МА у Ваги би на истин начин могао унаказити МЕ, ВЕ, СУ или МО у Раку. Откуд  сад ово ако се (већ) зна да је планет у 10. знаку од другог доминантан и надјачава га? Ђаво се, као и увијек, крије у детаљу а тај детаљ је у овом слуају већ поменути орбис од 3 степена. Доминација (6.) је концепт који се темељи на аспекту/гледању по знаку и сходно томе, не захтјева егзактност својствену ударању зраком. Шта то конкретно значи? Сликовито представљено, ЈУ у 10. знаку од СА има малефика под својом контролом али постоји специфчан сет околности при којима инфериорно положени планет може да узврати ударац и преокрене ситуацију у своју корист. Тигар у зоо-врту је свакако под контролом чувара али се притом ипак не препоручује улазак у кавез; опасан затвореник је такође обуздан затворском ћелијом али уколико се уђе у његова четири зида тј. сувише му се приближи, посљедице могу бити веома болне или чак фаталне (Ханибал Лектoр je једва чекао такву прилику…) У сваком случају, малефик који је у позицији да зада удар зраком највећа је пријетња и може се назвати убицом/разарачем. Супротно томе, бонификација подразумјева ситуацију кад бенефик удара зраком преко тригона, квадрата и секстила планет који му аплицира орбисом од 3 степена.

2. под опсадом

Планет може бити под опсадом по знаку и по степенима а постоје и околности које могу поништити обје варијанте. Опсада по знаку подразумјева аспекте малефика који падају у знакове с обје стране знака у коме се налази планет, нпр.  МО у Ваги би на овај начин био подвопсадом СА у Рибама који тригоном гледа Шкорпиона а опозицијом Дјевицу.  Овај деструктивни сценарио може бити анулирано зраком бенефика који пада у опкољени знак тј. види МО. Опсада по степенима може да се деси коњункцијом (планет је опкољен малефицима или бенефицима који стоји испред и иза њега) или преко аспеката; и опет, овај тип опсаде може бити разбијен интервенцијом бенефика (или малефика). У случају опсаде коњункцијом не спомиње се број степени тј. дозвољени орбис (мада претпостављам да би га имало смисла ограничити на орбисе дотичних планета), док је у случају опсаде преко зрака он 7 степени испред и 7 степени иза опкољног планета – интервенција бенефика/малефика би подразумјевала да њихов зрак (или тјелесно присуство планета који интервенише) падне у тај интервал, било испред или иза опкољеног планета. Примјер опсаде коњункцијом – МЕ на 5. степену Бика, МА на 1. а СА на 7. степену истог знака. Опсада преко зрака – МЕ на 5. степену Бика, МА квадрат из Водолије на 2. степену Бика, СА опозиција на 10. Да би дошло до интервенције тј. разбијања опсаде, аспект бенефика би  морао да падне између малефика, било испред или иза опкољеног планета. Конкретно, ЈУ секстил из Риба на 7. степен Бика.

3. партилни апликациони аспект

Ради се о апликацији планета малефику у орбису од 3 степена  и то квадратом или опозицијом јер ови аспекти одсликавају њихову природу; нису у стању нанијети штету секстилом и тригоном. Бонификација би подразумјевала  апликацију планета бенефику, с тим што би у игру ушли и остали аспекти тригона и секстила док је сама опозиција по својој малефичној природи најпроблематичнија у случају бонификације.

4. партилна апликациона коњункција

И опет, ради се о апликацији планета малефику у орбису од 3 степена при чему је МО изузетак јер његов орбис износи 13 степени, што је просјечан број степени које пријеђе у току једног дана. Исто важи и за бонификацију, само планет мора да аплицира бенефику.

5. опозиција са малефиком

Односи се на опозицју по знаку а нарочито тешку варијанту представља већ поменута партилна апликациона опозиција. Будући да представља најтежи аспект, она је способна да нанесе и највише зла. У случају бонификације, аспект који је у стању да пружи највише добра је тригон а не би се из вида смјела изгубити ни чињеница да Павле Александријски у „Уводним стварима“ каже да су секситли који се пружају преко еквиноцијалних и солстицијских тј. кардиналних знакова екивалентни тригону или су то барем секстили „на стероидима“, како их волим окарактерисати. Дакле, малефик малтретира опозицијом по знаку док бенефик бонификује тригоном/секстилом по знаку.

6. доминација малефика

Вјероватно један од најпознатијих концепата   хеленистичке астрологије који се тичу начина интеракције планета и подразумјева позицију малефика у  10. знаку од надјачаног планета – нпр. МА у  Јарцу доминира над/надјачава ЈУ у Овну при чему се супериорни квадрат  самом својом малефичном природом квалификује за задатак малтретирања.  У сваком случају, доминација се сматра толико моћном да је довољно да се одигра по знаку, орбис се не узима у обзир. Дакле, малтретирање се дешава само супериорним квадратом малефика док се бонификација одиграва преко квадрата и тригона/секстила са супериорно постављеним бенефиком.

7.  „противдејство“ – диспозитор планета је лоше постављен малефик

Темељи се на принципу да планет који није у сопственом домицилу мора да се ослони на свог домаћина за помоћ/потпору и уколико је такав диспозитор случајно и есенцијално оштећен, то ће се временом манифестовати као преокрет на горе/погоршање што се тиче сигнификација малтретираног планета. Што је малефик у горем стању, то горе по малтретирани планет којим влада а најгоре позиције (оне које га квалификују за малтретирање) су наравно 12., 6. и 8. поље тј. сва она која су у аверзији са асцендентом а томе би се вјероватно могао додати и положај у 2. мада као најмање злосрећан од свих.  Бонификација би подразумјевала супротно – лоше положен планет има за диспозитора есенцијално/случајно квалитетно постављеног бенефика тако да с временом долази до преокрета  на боље.

Дакле, што се конфигурација по знацима тиче, малефици малтретирају супериорним квадратом и опозицијом, док бенефици бонификују супериорним  квадратом и тригоном/секстилом.

При свему овоме треба имати на уму да ће малефик контра секте (и халба) бити опаснији и нанијети веће зло док ће бенефик контра секте (и халба) бити ометен у потенцијалу да помогне у већој мјери. Рецепција је још један врло битан фактор који се не смије запоставити јер ће малефик који даје рецепцију бити мање суров/оштар док ће бенефик своју помоћ/подршку увећати и учинити је стабилнијом.

Литература: Крис Бренан, Хеленистичка астрологија

О Cor Scorpii

I'm a devoted, passionate student and practitioner of classical astrology
Овај унос је објављен под Некатегоризовано. Забележите сталну везу.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s