Zašto baš Adolf


Vermaht slika

Dok https://klasicnaastrologija.wordpress.com/2015/08/13/jedna-slamka-medu-vihorove/ predstavlja teorijsku osnovu, ovaj tekst ima za cilj  da na primjeru poznate, ozloglašene istorijske ličnosti (čije je vrijeme rođenja pouzdano) pokaže i dokaže da ta ista teorija odlično prolazi test praktične provjere. Preplitanje natalnog potencijala sa relevantnim mundanim ciklusima iznjedrilo je tiranina koji je 12 godina proveo na kormilu vojne sile koja je pokorila sve do La Manša na zapadu, prodrla do linije Lenjingrad – Moskva – Staljingrad/Kavkaz na istoku, ratovala u pustinjama Sjeverne Afrike na jugu, gospodarila  Skandinavijom na sjeveru.

Adolf HitlerPrvo je neophodno procijeniti natalni potencijal za vladarsku poziciju i valja imati na umu da su u tome smislu ugaoni znaci u odnosu na POF isto tako moćni/djelotvorni kao i oni u odnosu na ASC dok je istaknutost na mundanim uglovima takođe pokazatelj snage/intenziteta izražaja planetarnog principa.

Za početak, triplicitetni vladari svjetla vremena kao opšti indikatori sreće/uspjeha. SU u Biku je pod vladavinom VE, MO i pomoćnog MA. VE je višestruko aflikovana retrogradnošću, antiscijom sa ugaonim SA u detrimentu i konjunkcijom sa MA ali i ulaskom pod zrake SU. Pozicija u VIII (zaludnom/dokonom) znaku od ASC takođe nije povoljna, a u XI od fortune daje samo nade/stremljenja koja doživljavaju krah uslijed mnogostrukih oštećenja. Pozicija u mundanom VII sve ovo snažno ističe i dovodi u kontekst (loših) odnosa sa drugima – prva polovina života definitivno nije povoljna. Situacija se drastično mijenja u drugoj polovini života (uzgred, rođenju je prethodio pun MO pa je manifestacija natalnog potencijala odložena) kada kormilo preuzima MO/JU konjunkcija. Fortuna ili njen vladar u konjunkciji sa velikim benefikom je uvijek dobitna kombinacija, naročito ukoliko se nadje na uglu od fortune/ASC, kao što je ovdje slučaj a zanimljivo je da se kombinacija aktivira tj. počinje da donosi plodove upravo kad je Hitler napunio 32 godine, što je polovina zbira ascenzije Jarca (27 godina) i manjih godina MO (25) i JU (12). Naravno, nije za očekivati da sve ide glatko i preko noći jer je JU u padu ali nije ni toliko loše kao što na prvi pogled izgleda jer on ipak ima autoritet/resurse termina+dekanata i u trigonu je sa mundano ugaonim svjetlom vremena.   Međutim, JU je veoma važan iz još jednog razloga – doruphoros (kopljonoša/tjelohranitelj) kao indikator društvenog statusa.

Tematika je sama po sebi veoma složena jer nema potpunog konsenzusa autora po pitanju pravila za odredjivanje kandidata a postoji i više verzija ovog principa. Iako Hitlerovo SU (svjetlo vremena) nije na primarnim uglovima  niti je u muskom znaku/kvadrantu (kao i MO) ono je ipak  na uglu mundanog VII i ukoliko se oslonimo na definiciju Paulusa Aleksandrijskog kopljonoša SU može da bude planet (prednost ima onaj iz dnevne sekte, dakle SA ili JU) koji je orijentalan do pozicije desnog trigona – u ovom sličaju, na čitavom potezu do 1. stepena Jarca. Postoji kandidat, i to je benefični JU, ali u padu. Istovremeno, JU je okcidentalan od MO i to u orbisu do 7 stepeni, koliko po pravilu zahtjevaju helenistički izvori kad se radi o kriterijumu za kopljonošu MO. Iako MO nije svjetlo vremena, kao drugi (manji) luminar i generalni signifikator života osobe on uvijek ima ogromnu težinu. Dakle, veliki benefik JU je očigledan kopljonoša oba svjetla, što ga čini naročito bitnim. Iako mundano kadentna u III polju, ova MO/JU konjunkcija dobija na značaju/snazi ako se uzme u obzir ono što sam rekao na početku – ona je na uglu od POF u Raku i u ugaonom IV znaku od ascendenta. Hitler je nepobitno bio veoma popularan ne samo u Njemačkoj/Austriji i među pripadnicima njemačke manjine u drugim državama, već na čitavom Zapadu (britanska kruna, američki industrijalci, bankari…svi oni koji su ga na kraju krajeva i opremili za pohod na Rusiju) http://www.novi-svjetski-poredak.com/2015/07/18/povezanost-engleske-krune-i-hitlera-pojavila-se-snimka-kraljice-elizabete-kako-podize-desnicu-u-znak-nacistickog-pozdrava/

JU nije samo kopljonoša oba svjetla, već je i vladar tacke osnove  ( 8° 19′ Riba) jedne od helenstičkih tačaka koje u kontekstu odredjivanja društvenog statusa osobe spominje Vettius Valens u Antologiji.  Za ovu tačku Paulus Aleksandrijski kaže Оna je kao dah, uzročnik je svega,  vlada svime  u životu osobe  Guido Bonatti je naziva uzdanicom ascendenta i ona je suštinski indikator da li/koliko osoba može da izdrži pod tovarom svoje sudbine (Fortuna) tj. koliko stabilnosti i snage je dato da se nosi sa (pre)okretanjem poslovičnog „kola sreće“. U tome smislu djeluje kao motivacioni temelj/korijen za SU tačku, na osnovu koga osoba bira svoj vid/pravac djelovanja (tačka duha – svjesne odluke, govor/komunikacija, aktivnosti) i zbog toga se obavezno tumači u tandemu s njom. Njena signfikacija postaje sasvim jasna kad se ima na umu da od dvije osobe postavljene u iste (ne)prilike jedna opstane dok  druga propada; onaj sa zdravom tačkom/vladarom baze će od pristojnog očevog nasljedstva stvoriti veliko bogatstvo dok će drugi brzo proćerdati sve. Budući da predstavlja fundament, tačka se uvijek nalazi ispod linije horizonta i predstavlja kraće rastojanje između fortune i duha, koje se dodaje stepenu ascendenta.

Tačka egzaltacije je takođe bitan indikator društvenog statusa koji će osoba doseći kao i njenih urođenih talenata. Za noćna rođenja računa se rastojanje od MO do stepena egzaltacije na 3. stepenu Bika a za dnevna od SU do stepena egzaltacije na 19. stepenu Ovna pa se vrijednost dodaje ASC. U Hitlerovom slučaju tačka pada na 14° 52′ Vage u I polje, što je opet dvostruko ugaona pozicija. Vladar tačke je već pomenuta VE u vlastitom domicilu u VIII znaku i u XI znaku od fortune (veoma povoljan indikator!), a u VII mundanom polju. Ozloglašeni tiranin ostao je zapamćen kao harizmatična ličnost koja je mobilisala Njemačku kao pokretač 2. Svjetskog rata i pomen njegovog imena se poistovjećuje sa desetinama miliona mrtvih koje je taj sukob prouzrokovao kao i sa samoubistvom u berlinskom bunkeru. Ne uklapa li se sve savršeno u simboliku tačke i njenog vladara?

Kao dodatne indikatore volje za moći/dosezanja visoke pozicije  valja istaći poziciju ko-almutena ASC, SA u mundanom X polju/benefičnom XI znaku (sekta i hajz, ali okcidentalan što opet  uzrokuje kašnjenje ispoljavanja potencijala)  u kraljevskom Lavu u vlastitom terminu/triplicitetu a SA je istovremeno i vladar tačke duha na 20° 51′ Vodolije (uzgred, na malefičnoj nekretnici Dubhe 2. magnitude i MA prirode) i almuten tačke egzaltacije. Vladar ASC, VE je u antisciji/konjunkciji sa oba malefična a ugaona esencijalno debilitirana superiorca iznad horizonta što ga isto tako podstiče da se popne što je moguće više – naravno, primarno  se koristeći metodama koje njihova simbolika sadrži. Superiorne planete prirodno daju interes za „veliku sliku“, razumijevanje istorijskih,društveno-političkih tokova i učestvovanje u njima, vodeću poziciju, iniciranje nečeg novog, težnju da se ostavi lični pečat, itd. Osim toga, VE kao vladar ASC aplicira i SU, vladaru X polja.

Dakle, natalna karta prikazuje sasvim pristojan potencijal da se osoba izdigne izvan domašaja prosječne ljudske sudbine što vlastitim upornim zalaganjem, što protekcijom i podrškom moćnika. Ali sve ovo ipak nije dovoljno da objasni njegov nivo moći i uticaja pa se zbog toga treba okrenuti prenatalnim mundanim ciklusima koji odlučuju o razmjerama ovih fenomena. Ide se hijerarhijski, prvi tj. najniži nivo predstavljen je prenatalnom lunacijom što je u Hitlerovom slučaju bio pun MO.

Hitler Lunacija

Egzaktno poklapanje stepena ASC sa stepenom svjetla vremena iznad zemlje a sve u X polju karte. Stepen MC lunacije je u partilnoj konjunkciji sa tačkom egzaltacije. Mislim da je prevod simbolike suvišan. Ovo su krajnje moćni indikatori.

Slijedeći nivo predstavlja karta proljetnog ingresa. 1889 Ar Ingres

MC je pao u partilnu konjunkciju sa tačkom osnove, dok je MO/JU konjunkciju istakao ugao VII polja. Iako se na prvi pogled može učiniti da je vladar godine tj. ovog kvartala SU u egzaltaciji/triplicitetu kao svjetlo vremena i planet najbliži MC-u, to je ipak varka zato što je MA dispozitor ova svjetla, ima autoritet tripliciteta na ASC a i vladar je sata; taj MA je veoma bitan zato što pada u partilnu opoziciju sa stepenom Hitlerovog ASC i kao ugaoni superiorac u kraljevskom znaku koji prirodno simbolizuje rat/pobunu/rušenje poretka, on dodaje mnogo ulja na vatru Hitlerovog ionako ratobornog, vlastoljubivog temperamenta.

Treći nivo predstavlja karta ingresa koji je prethodio maloj konjunkciji hronokratora 1881. u Biku

1881 hronokratori

Oba hronokratora u kraljevskom Ovnu u vladarskom X polju su u partilnoj opoziciji sa stepenom Hitlerovog ASC, još jedan upadljiv indikator nezajažljive težnje da se  ovlada društveno-političkim tokovima, zauzme vodeća pozicija, ostvari velika istorijska misija. Iako ovdje nije vladar, MA je ipak opet dispozitor oba svjetla kao i samih hronokratora, a u VIII polju karte i to u partilnoj konjunkciji sa Hitlerovom tačkom duha. Ionako datu sklonost nasilnim, vlastoljubivim i buntovnim metodama djelovanja koje simbolizuje tačka u Vodoliji i njen mundano ugaoni malefični vladar u kraljevskom Lavu, mundana dimenzija dodaje  i snažan (orijentalni) MA  impuls i to baš iz polja smrti i razaranja te ljudskog znaka. Sasvim prikladno za nekoga ko je svojim aktivnostima i idejama inicirao najveće stradanje u istoriji čovječanstva.

Karta same konjunkcije JU/SA u Biku je takođe fascinantna

Adolf 1881 stepen male konjunkcije

Hitlerovo SU je u partilnoj konjunkciji sa hronokratorima i ako se ima u vidu da je SU vladar njegovog X polja, ovo je još jedan ubjedljiv pokazatelj jedinstvene sudbine. Pažnju opet privlači MA na vrhu VII polja karte i to zato što mu je dispozitor upravo JU na Hitlerovom SU, a JU vlada IV i VII poljem karte konjunkcije.   Ovo se može tumačiti kao napajanje Hitlerovog SU (ambicija/vlast)  na mundanom/nadređenom izvorištu simbolike rata/osvajanja. Da li je samo puka slučajnost da je bio opsjednut idejama „prodora na Istok“, „životnim prostorom“, teorijom „krvi i tla“? 

Četvrti, najviši nivo predstavlja karta ingresa koji je prethodio smjeni tripliciteta konjunkcija hronokratora 1841.

Adolf Ar ingres tripl shift 1841

Ovaj put ASC karte partilno pogađa stepen tačke egzaltacije,upadljiv  indikator da njegovom imenu i djelu zaborava biti neće. Sam stepen konjunkcije hronokratora u Jarcu će pasti egzaktno na njegov natalni JU, kopljonošu i vladara tačke osnove – establišment/duh nastupajuće epohe će dati neophodnu podršku njegovom izdizanju, omogućavajući harmoničnu integraciju njegovih temeljnih pobuda i potreba u društveno-političke tokove toga vremena.

Budući da se konjunkcija odigrala u zimskom kvartalu 1841. a proljetni ingres je imao kardinalni znak Vage na ASC, treba pogledati i zimski ingres koji joj je naposredno prethodio.  Adolf Co ingress 1841

Upada u oči pozicija MA vladara VIII polja na tački duha u malefičnom VI znaku. Još jedna potvrda sa najvišeg nivoa da će ideje i djelovanje Hitlera voditi ratoborni, rušilački, osvajački, krvoločni impulsi.  Uzgred, Vodolija po Ptolomejevoj podjeli mundanih kvadranata vlada upravo prostranstvima Rusije dok se taj znak (Ibn Ezra) vezuje i za širom svijeta rasute Jevreje.

Na kraju, jedno zapažanje u vezi esencijalno debilitiranog JU, kopljonoše i  vladara tačke osnove  – održao ga je u sedlu baš 12 godina, poptuno u skladu sa simbolikom korumpiranog JU kome trigonom aplicira i SU, vladar X polja.

О Cor Scorpii

I'm a devoted, passionate student and practitioner of classical astrology
Овај унос је објављен под mundana astrologija, natalna astrologija, principi&tehnike. Забележите сталну везу.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s