Jedna slamka među vihorove


Saglasno diktatu zdravog razuma tj. višemilenijskom iskustvu ljudske vrste, pojedinac je bio i ostao bespomoćno izložen udarima prirodnih katastrofa i tektonskih promjena društvenog ustrojstva (najčešće se radi o ratu koji predstavlja najbrži i najefikasniji instrument rušenja i preoblikovanja poretka)  koji obuhvataju velik broj individualnih sudbina, uništavajući  živote mnogih, dok  odredjeni manji broj u takvim vremenima čak „prоcvjeta“ ili bar prolazi bez većih duševnih ili tjelesnih ožiljaka. Zašto  samo pojedini prežive i najkrvavije pokolje i masovna stradanja а nemaju nekih  naročito „sretnih“ indikatora u horoskopu rođenja? Zbog  čega se po istom osnovu neki uzdignu iz najskromnijih uslova  do neslućenih visina slave  i uticaja?  Zašto je nekima „sudbina“ da u naponu snage i zdravlja završe svoj život uslijed (naizgled) slučajnog sticaja nesretnih okolnosti iako na tako nešto baš za taj period nije (upadljivo) ukazivala natalna karta? Ova su pitanja naravno zaokupljala i astrologe od samih početakа.

Odgovor leži u sferi mundane astrologije koja se bavi opštim, pojedinačnoj ljudskoj sudbini nadređenim tokovima  i kretanjima. Tako i Klaudije Ptolomej (2. vijek) u uvodu 2. knjige Tetrabiblosa  kaže da se prognoziranje pomoću astronomije  dijeli na dva velika i primarna dijela i pošto se prvi i univerzalniji odnosi na čitave rase/narode, države i gradove naziva se generalnim  (ratovi, epidemije, glad, potresi, poplave) dok je drugi i specifičniji onaj koji se odnosi na individualne živote i naziva se genetlialoškim. U skladu sa ovom podjelom, treba prvo razmatrati principe generalne tj. mundane astrologije budući da sе oni temelje na većim i moćnijim uzrocima nego pojedinačni događaji; pošto slabije prirode uvijek popuštaju pred jačim a pojedinačno je obuhvaćeno opštim, svakako je neophodno da oni koji namjeravaju ispitivati pojedinačnu sudbinu prije toga shvate generalne konsideracije.

Ovo preplitanje/prožimanje mundanog i individualnog, univerzalnog i posebnog ogleda se konkretno u tumačenju uticaja eklipse na pojedinca, gdje Ptolomej kaže da su obično opštim nevoljama najviše pogođeni oni u čijim je natalima pozicija svjetala (SU i MO) te uglova horoskopa (prije svih ascendenta!) identična stepenu eklipse ili je s njom u opozciji. Iako dalje ne razrađuje ovu temu, smatram da je opravdano „opasan“ uticaj pripisati i vladaru stepena eklipse, planetu koji je eventualno u konjunkciji sa eklipsom, vladaru ugla koji stepenu eklipse prethodi ili joj slijedi (takođe planetu na nekom od tih uglova), naročito ukoliko se radi o prirodnom malefiku ili ME koji je sa maleficima u bliskom aspektu, esencijalno/slučajno debilitiran, položen na nekoj malefičnoj fiksnoj zvijezdi, u terminu malefičnog planeta, itd. a posebno ukoliko je taj faktor već natalno oštećen.

Vettius Valens iz Antiohije (2. vijek) veliku važnost pridaje poziciji pre-natalne lunacije i njenog vladara na uglovima natala u aspektu sa beneficima (treba imati na umu da i esencijalno dostojanstveni, orijentalni malefici u sekti/hajzu i u aspektima sa beneficima mogu dati mnoge povoljnosti!)  kao indikatorima slave i društvenog uticaja osobe.

Ptolomej i Valens su vjerovatno najstariji autori koji ovako eksplicitno upućuju na proučavanje  neraskidive (astrološke) veze između pojedinačne ljudske sudbine i nadređenih joj mundanih ciklusa, ali svakako nisu jedini. U 9. vijeku na scenu stupa  Abū Maʿshar, Jaʿfar ibn Muḥammad al-Balkhī https://klasicnaastrologija.wordpress.com/2014/05/22/mundana-astrologija-abu-mashar-al-balkhi-o-velikim-konjunkcijama/ i on će u svojim djelima takođe reći štošta relevatnog na ovu temu. Kada razmatra astrološke indikatore rođenja kraljeva/vladara, on kaže da se mogu prepoznati po tome što im je stepen ascendenta identičan stepenu ascendenta horoskopa prelaska ciklusa konjunkcija hronokratora (JU i SA) u novi triplicitet tj. karti „srednje konjunkcije“ koja se dešava u intervalu 180 – 240 godina; isto važi i ukoliko je stepen ascendenta identičan poziciji svjetala toga horoskopa (prednost ima svjetlo vremena) ili stepenima JU i SA ili se stepen natalnog ascendenta poklapa sa jednom od kardinalnih tačaka nekog od navedenih indikatora („kardinalna tačka“ ovdje najvjerovatnije podrazumjeva  stepen koji je 90, 180 ili 270 stepeni udaljen od indikatora).  Ukoliko mu stepen ascendenta pada u znak MC-a karte srednje konjunkcije, a vladar je esencijalno/slučajno snažan i orijentalan, to je pokazatelj da će dotični biti slavan, častan i moćan kralj koji pobjeđuje svoje protivnike i neprijateljski im je nastrojen, te postaje vladar mnogih njihovih teritorija.  Ukoliko je planet koji vlada određenim geografskim podnebljem – kao što SA vlada Indijom, JU Vavilonom, MA Turcima, SU Romejskim carstvom, VE Arapima, ME Egiptom i MO Kinom – vladar MC u natalu i aplicira vladaru ascendenta a oba su egzaltirani i orijentalni, ovo je pokazatelj da će dotični vladati odgovarajućim područjem. U današnje vrijeme  (kao i tada, uostalom!) malo bi smisla imalo tumačenje da će neko zavladati Indijom, Arapima ili Kinom, ali je sasvim prihvatljivo reći da bi dotični mogao na nekom od tih područja ostvariti veliki uspjeh, uticaj, poštovanje i slavu. Naravno, pored svih ovih mundanih pokazatelja koji dodatno ukazuju na vladarsku poziciju, treba postojati i određeni natalni potencijal za tako nešto i Abu Ma’shar navodi i te kriterijume.

Kao što je za očekivati, nije zaboravio ni fiksne zvijezde – naprotiv; upravo ovdje se nalazi vjerovatno  najfascinatniji materijal koji objašnjava uticaj mundanog na ljudsku sudbinu. Kada tumači uticaj zlosrećnih nekretnica na vladara godine (ili vladara bilo koga polja) u karti proljetnog (ili nekog drugog) ingresa, on se takođe osvrće i na implikacije koje to može imati na natal djeteta čijem je rođenju taj ingres prethodio. Pa tako nailazimo na tumačenje da ukoliko neka od malefičnih fiksnih zvijezda pada na ascendent ili samo u I polje ingresa a ascendent novorođenčeta se poklopi sa tim stepenom, dotični će biti lošeg karaktera i nesretan, podložan mnogim bolestima, posebno glave. Ukoliko neka od malefičnih fiksnih zvijezda pada u II polje ingresa a nečiji se ascendent poklopi sa datim stepenom, on će biti prosjak i veoma malo će zarađivati a ukoliko ima neke imovine, ona će nestati a imaće problema sa grlom i ušima (ovo je inače jedini izvor za koji znam, pored Hrišćanske astrologije, i Ibn Ezrine Knjige natalnih i solarnih horoskopa koji ovako eksplicitno povezuje mundana polja /mundanog horoskopa/ i dijelove ljudskog tijela) U istom stilu daje objašnjenje za svih XII polja horoskopa godišnjeg ingresa kada su preko vlastitih vladara povezana sa fiksnim zvijezdama a ove opet sa stepenom ascendenta nekog djeteta. Implikacije su jasne, ali ipak treba istaći par bitnih činjenica – postoje i benefične fiksne zvijezde tako da tumačenja ne mogu/moraju biti samo negativna (mada se „uticaj“ i benefičnih nekretnica s vremenom pokaže čovjeku kao negativan, budući da su njihove, po kosmološkom ustrojstvu superiorne signifkacije satkane  da ih „prihvati“ nešto mnogo trajnije, pouzdanije i čvršće od prolaznog i promjenjivog ljudskog života u sublunarnom dijelu kosmosa, kako u  146 konsideracija opširno objašnjava Guido Bonatti (13.vijek); drugim riječima, njihovi darovi najčešće naglo i neočekivano  napuštaju osobu koja je u njima neko vrijeme uživala a to se doživljava kao velika nesreća, gubitak i kazna pošto se ljudsko biće krajnje nevoljno vraća prahu iz koga je stvoreno) a pozicija stepena ascendenta može se proširiti i na ostale hajleg tačke (SU,MO, Fortuna, PNL, posebno ako su istaknute na uglovima natalnog horoskopa) kao i na  preostala tri ugla. Pa bi tako npr. MO u noćnom a SU u dnevnom horoskopu na Aldebaranu  u X polju nečijeg natala koji pada u X polje (naravno, što bliže stepenu MC-a to bolje!) pre-natalnog ingresa dalo ubjedljivo snažniju signifkaciju slave, moći i uticaja od iste pozicije koja nije podržana tako potentnom mundanom signifikacijom. Naravno, zamisliv je i scenario gdje se dotična konstelacija nesretno namjesti na vrh XII, VI ili VIII polja ingresa, pa će takav natus imati sve, samo ne slavu, profesionalni uspjeh i priznanje a može da postane i simbol ozloglašenosti (zloupotrebljena moć) ili (tragične) sudbine koja je tako mnogo obećavala ali naizgled veliki potencijal nije ispunila uslijed vječitih zlosrećnih okolnosti, neprijateljstava, spletki i moćnih oponenata. I ovdje vidimo najvjerovatnije objašnjenje zašto neke osobe sa kraljevskim nekretnicama na primarnim uglovima ili svjetlima ne postignu/postanu baš ništa posebno, što bi prevazilazilo okvire sasvim prosječnog života dok se druge vinu do samih vrhova, kao što uči astrološka teorija.

Slika nikako ne može biti potpuna ukoliko se ne čuje šta  Abraham Ibn Ezra (12. vijek) po ovom pitanju misli. U opštim konsideracijama koje prethode tumačenju natala, on kaže da po pravilu, generalno/opšte potire pojedinačno i nabraja osam načina na koje se to može manifestovati. Neću ih spominjati sve, već samo neke koje imaju najdirektnije veze sa mundanim ciklusima a prva iz te kategorije je  treća stavka na njegovoj listi – pravilo koje se zasniva na efektima konjunkcije hronokratora (JU/SA) za svaku zemlju. Srž argumenta je da ukoliko ova konjunkcija ukazuje da će rat zadesiti određenu  naciju, čak iako mnogi od njenih pripadnika nemaju pokazatelje nasilne smrti u natalima, kada počne rat oni će svi biti pobijeni. Četvrta stavka se odnosi na revoluciju godine tj. proljetni ingres SU u znak Ovna – ukoliko ona ukazuje na pojavu bolesti u nekoj zemlji, osoba koja tu živi će se razboljeti iako nema pokazatelj u natalu da će biti bolesna te godine, budući da individualni indikator nema snagu da nadjača generalni. Šesta stavka odnosi se na uticaj natala kralja/vladara, budući da upravlja čitavom nacijom. Ukoliko se odredjene godine u kraljevom natalu pojavi indikacija da će zaratiti, on će onda poslati u rat mnogo ljudi iako se u njihovim natalima ne nalazi pokazatelj da će otići od kuće. Kada govori o elementima koje treba uzeti u obzir pri tumačenju kvaliteta vjere osobe, kaže da se uvijek treba razmotriti tačka Sunca (takođe poznata i kao tačka duha, tačka skrivenih stvari, tačka proroštva) koja se još zove i tačka misterije i ukoliko se u natalu Jevrejina nađe u znaku Vodolije (vezuje se za sudbinu Jevreja toga vremena /sve do uspostave nove države 1948./ budući da je konjunkcija hronokratora u tome znaku prethodila egzodusu iz Izraela nakon što su rimske legije 70. AD zauzele i porušile Jerusalim kao centar pobune), u natalu hrišćanina u znaku Lava (konjunkcija je prethodila rođenju Hristosa) a u natalu muslimana u znaku Škorpiona (srednja konjunkcija u tome znaku prethodila je rođenju Muhameda i pojavi islama) a vladar tačke je retrogradan, to je navodno pouzdan znak da će osoba „napustiti“ vjeru svojih otaca. Iako  SU ne može biti retrogradno, ono svakako može biti spojeno sa retrogradnim planetom  što ima slične signifikacije. Pored napuštanja vjere (koje po pravilu podrazumjeva prihvatanje neke druge), mislim da  se u ovom kontekstu najprije može govoriti o odbojnosti i neprijateljskom/ravnodušnom stavu prema istoj.

Zanimljivo je da su elementi mundane astrologije svoju primjenu našli čak i u horarnoj astrologiji pa ovaj bitan momenat zaslužuje dodatni osvrt. Vjerovatno po ugledu na već pomenutu Valensovu tehniku koja obuhvata  pre-natalnu lunaciju/njenog vladara, u pseudo-Ptolomejevom Centilokviju 97. aforizam   kaže da kad je vladar prethodne lunacije ugaon, stvar o kojo se pita se (uskoro) realizuje. Isto to, ali malo opširnije, može se naći u Bonatijevoj 70. konsideraciji koja uspješan ishod predviđa i u slučaju da je vladar sukcedentan (u sretnom/povoljnom V i XI) ali u tome slučaju ipak uz pomoć jednog od primarnih signifikatora u dobrom stanju – vladara ascendenta, MO ili vladara relevantnog polja. Ukoliko je vladar prethodne lunacije kadentan, stvar ne mogu spasiti čak ni oni.  Znatno proširenu varijaciju na temu  nalazimo i kod Hermana Dalmatinca (12. vijek) kada predstavlja vidove kojima se pojačava snaga/autoritet  relevantnog signifikatora. On nabraja slijedeće uslove – treba da ima dostojanstvo  1) na stepenu lunacije koja je pitanju prethodila kao i 2) na stepenu ascendenta te lunacije. Zatim bi bilo poželjno da isti planet ima autoriteta tj. dostojanstva na 3) stepenu ascendenta proljetnog ingresa te godine /ako je ascendent u fiksnom znaku, onda važi za čitavu godinu, ako je u jednom od dvotjelesnih znakova, važi do ulaska SU na prvi stepen Vage a ako je znak na ascendentu proljetnog ingresa kardinalan, onda su potrebna četiri horoskopa, za svako godišnje doba/  4) na ascendentu trenutno važeće male konjunkcije hronokratora (obuhvata period od 20 godina) i  5) u znaku gdje je tekuće godine stigao profekcioni stepen konjunkcije.

Ukoliko postoji kandidat koji ispunjava sve ove uslove a neoštećen je i na uglu u nekom od svojih dostojanstava imaće najveći autoritet da ponese signifikaciju. Naravno, teško da će jedan planet ispuniti sve navedene kriterijume, ali što ih je više pod njegovom nadležnošću, to je i njegov autoritet veći. Almuten ascendenta i stepena prethodne lunacije ima poseban autoritet po pitanju svega što se dešava u narednom četrnaestodnevnom periodu jer se  faze punog i mladog MO simbolički poistovjećuju sa „kapijama kosmosa“ kroz koje na utjelovljenje u sublunarnom svijetu prolazi sve što će u navedenom periodu nastati. Znaj da je ovo jedna od tajni astronomije i drevni mudraci među astrolozima su je sakrivali od ostalih koji su bili manje upućeni u ovu vještinu,  dodaje na kraju obrazloženja Herman.

Nazad na natalnu astrologiju. U 14. vijeku na ovu temu pisao je dosta opširno i italijanski astrolog Antonius de Montulmo koji se ne slaže sa Ibn Ezrom kada razmatra pitanje da li mundani faktori (konjunkcije hronokratora, godišnje revolucije, eklipse, komete, itd.) mogu da skrate životni vijek čovjeka određen godinama alkohodena. On rezonuje ovako – ti mundani indikatori su toliko brojni i učestali da bi skoro svi ljudi morali umrijeti od njihovog „uticaja“ a ne na osnovu natalnih faktora. Kao što solarni horoskop sličnom konstelacijom može da aktivira samo već postojeći dobar ili loš natalni potencijal a ne može da ga anulira (već samo donekle modifikuje) suprotnim pokazateljima, tako i mundani ciklusi mogu da ubiju samo one ljude sa čijim se natalnim potencijalom neki od njih (makar samo donekle) podudara. Tako bi npr.  MA/SA konjunkcija koja se desi na natalnom SU/MO  u X polju ili ASC mogla da skrati  život ali pod uslovom da jedan ili oba natalna malefika aspektima napadaju neki od ovih hajlega. Dakle, što je natalni potencijal za nasilnu smrt i kratak život izraženiji, to su mundani cklusi koji ga aktiviraju po takvu osobu opasniji – i obrnuto. Završava opaskom da je sve ovo utvrdio obimnim svakodnevnim iskustvom, budući da se nagledao natalnih signifikatora koje su ugrožavali indikatori eklipsi i godišnjih revolucija a tim osobama se ništa loše nije desilo. Montulmo, poput Ptolomeja, se ne bavi pitanjem upliva pre-natalnih mundanih ciklusa na natal osobe već se zadržava samo na efektima post-natalnih mundanih indikatora, za razliku od Abu Ma’shara i Valensa.

Johannes Schöner (15./16. vijek) je ostavio pravu riznicu konkretnih smjernica kako tumačiti preplitanje mundanih i natalnih faktora. Prvo treba vidjeti da li je vladar godine tj. horoskopa godišnje revolucije koja je prethodila rođenju osobe istovremeno i almutem figuris ili dispozitor SU, MO, Fortune, MC/ASC ili se neka od ovih hajleg pozicija osobe nalazi na vladaru godine jer ako je tako, to je pokazatelj dobrog ili lošeg u skladu sa prirodom vladara godine i konkretnom simbolikom  nekog od ovih natalnih faktora.  Takođe treba razmotriti da li je stepen tada aktivne eklipse ili stepen konjunkcije superiornih planeta (koji je najbliže prethodio rođenju) identičan stepenu vladara ascendenta, SU, MO, Fortune, MC ili ascendenta; ukoliko postoji poklapanje, to je indikator nečeg istaknutog, dobrog ili lošeg u životu osobe, u skladu sa signifikacijom hajlega i dispozitora eklipse ili velike konjunkcije; takođe treba razmotriti i prenatalni stepen konjunkcije ostalih planeta kao i njihove sinodičke konjunkcije sa SU u odnosu na pomenute hajleg pozicije natala – npr., pre-natalna VE/MA (ili SU/VE) konjunkcija na  koju pada  stepen ascendenta osobe (posebno) u nekom od požudnih znakova (Ovan, Bik, Lav, Jarac, i  u nešto manjem obimu, Vaga i Ribe)  može dati izuzetan fizički magnetizam i veliki erotski naboj  neobjašnjiv uobičajenim natalnim postavkama. A pozicija ascendenta na egzaltiranom JU kao vladaru godine u XI/V polju ingresa može da donose onu neshvatljivu „ludu“ sreću koja omogućava preživljavanje dvije nuklearne eksplozije bukvalno nad glavom http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/06/the-man-who-survived-two-nuclear-bomb-attacks/  ili spas iz jasenovačkog pakla, užasa hiljada ustaških pokolja, kao što je bio onaj u glinskoj crkvi  http://www.jadovno.com/glina/articles/kalendar-genocida-28-jul-1941-svjedocenje-ljuban-jednak-seliste-glina.html#.VczYGbWkbs0  klanice Staljingrada…    Ako stepen pre-natalne lunacije pada na istaknutu poziciju natala, takođe simbolizuje bitna dešavanja, u skladu sa signifikacijom te pozicije – na MC je indikator izuzetnih počasti i profesionalnog uspjeha, na vrhu VII polja sreće u braku , na Fortuni bogatstva, itd. Pri tome treba imati na umu generaln pravilo da se kod osoba čija je pre-natalna lunacija mlad MO natalni potencijal intenzivnije manifestuje u prvoj polovini života dok su rođeni nakon punog MO na redu u drugoj polovini.

Završnu riječ na ovu fascinantnu temu ima Jean Baptiste Morin de Villefranche (16./17. vijek) koji je bio dvadestak godina stariji savremenik legendarnog „engleskog Merlina“ (William Lilly) i jedan od posljednjih velikana prave astrologije.

Iako često oštar kritičar Ptolomeja, slaže se sa njegovim stavom da univerzalno nadilazi pojedinačno i kaže da je ta doktrina od velikog značaja za astrologiju. Natalna karta pojedinca zavisi od prethodnih univerzalnih mundanih ciklusa – SU ingresa u kardinalne znake i lunacija koji predstavljaju potencijal; natalna karta ga samo realizuje u skladu sa sopstvenim signifikacijama i stoga se ne može reći da su one potpuno nezavisne od mundane simbolike. Konkretno, Morin kaže da ukoliko je natalni/solarni signifikator bolesti ili smrti isti kao signifikator epidemije u godišnjem ingresu i ukoliko te godine osoba ima opasnu primarnu direkciju u natalu, umrijeće. Ukoliko je planet koji je signifikator slave/počasti istovremeno i vladar MC karte godišnjeg ingresa a takođe je esencijalno/slučajno snažan, osoba će steći slavu/počasti.

U onim natalima gdje se pozicije uglova i svjetala poklapaju sa istovjetnim pozicijama u nekom od mundanih horoskopa, osobe trpe dobre ili loše „uticaje“, zavisno od kvaliteta toga mundanog horoskopa. Ako su natalne pozicije u kvadratu ili opozciji sa indikatorima mundanog horoskopa, efekti će biti negativni, a suprotno je u slučaju harmoničnih aspekata. Ukoliko su vladari primarnih signifikatora natala (posebno ascendenta, SU i MO) povezani sa pre-natalnom lunacijom/njenim vladarom preko aspekta ili dispozicije a istovremeno su SA i MA na primarnim uglovima natala (ASC i MC) ili su natalna svjetla oštećena, simbolizovaće nesretne, neugledne i čudovišne osobe.

Ako je stepen pre-natalne lunacije esencijalno/slučajno dostojanstven onda će simbolizovati neku istaknutu povoljnost, u skladu sa prirodom polja u kome se nalazi.  Ukoliko je u lošem stanju, biće indikator izrazite nesreće – npr. u VIII polju oštećen od malefika donijeće preranu/nasilnu smrt. Ukoliko je  esencijalno kvalitetan ali u lošem polju natala, osoba će doživjeti nesreću koju to polje simbolizuje ali će je nadvladati ili izbjeći – kao primjer ovoga Morin navodi poziciju pre-natalne lunacije u malefičnom XII polju sopstvenog natala. Ako je stepen esencijalno debilitiran  ali u nekom od profitabilnih polja natala, spriječiće realizaciju dobrobiti toga polja ili će ih snažno ometati.

Ako je vladar natala ili ascendenta osobe kvalitetan/snažan benefik i istovremeno vlada primarnom tačkom/stepenom ingresa ili njegovim vladarom (primarni stepen je ugao koji je nposredno iza SU u nizu zodijačkih znakova ingresa) ona će izbjeći zle efekte ingresa, posebno ukoliko on nije toliko nepovoljan  a solarni horoskop osobe se dodatno s njim ne podudara.  Ali ništa ga ne čini toliko sigurnim od lošeg ingresa nego kad je vladar natala ili ascendenta istovremeno i vladar toga ingresa, a posebno ukoliko se radi o benefiku; ukoliko se radi o malefiku, biće siguran od nevolja u početku ali će poginuti na kraju, naročito ako se solar i primarne direkcije slažu s takvim scenarijom.

О Cor Scorpii

I'm a devoted, passionate student and practitioner of classical astrology
Овај унос је објављен под mundana astrologija, natalna astrologija, principi&tehnike и означен са , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Забележите сталну везу.

Једно реаговање на Jedna slamka među vihorove

  1. Повратни пинг: Kako (ne) tumačiti natalnu kartu? | PG Astrolog

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s