Mudrost putujuceg rabina


Sve ovo ne zahtjeva objasnjenja jer je zakljuceno na osnovu medjusobnog odnosa domicila koji pripadaju istom planetu. Na isti nacin bi trebao izvesti ostala tumacenja [pravila] za znakove koje nisam pomenuo Abraham Ibn Ezra

Ovako jedan od legendarnih astrologa jevrejskog porijekla zavrsava svoj jezgrovit pregled signifikacija koje u analizi natala mogu da nose parovi znakova koji imaju istog vladara, pozivajuci se na Doroteja iz Sidona. Tumacenje pocinje sa znacima Ca i Co na ascendentu, za koje kaze da oznacavaju svadje sa rodjacima, buduci da su vladari III i XII znaka  u tome slucaju ME, odnosno, JU (pri cemu bi beneficna priroda JU trebala ublaziti ovu tendenciju, za razliku od prirodno nestasnog i labilnog ME).

Ukoliko su na ascendentu Ar ili Li, osoba ce „prouzrokovati“  sopstvenu smrt (isti planet vlada I i VIII poljem) i profitirace od brakа/partnerstva (VIII polje je i novac partnera s tim sto je vjerovatnije da ce bolje/vise profitirati Li na ascendentu uslijed beneficne prirode VE; ovo se takodje moze objasniti i na osnovu cinjenice da su vladari II i VII polja isti planeti).Imace i hronicnu bolest u nekom od ekstremiteta (III poljem u slucaju Ar ascendenta vlada Ge a VI poljeм Vi, pa su ruke prvenstveno na udaru dok je kod Li za ocekivati da bi se primarno mogao javiti problem sa butinama, jer je III znak Sag, koji njima i vlada). Odnos s ocem bice ispunjen radoscu, jer je priroda SU i MO ista.On na drugom mjestu kaze da se SU i MO uvijek uzajamno prihvataju sto znaci da svaki ima autoritet u domicilu onog drugog; prihvatanje tj. recepcija stvara cvrsto zajednistvo/vezu. Sa Ar na ascendentu, MO vlada IV poljem oca dok SU, koje je i egzaltirani vladar ascendenta, vlada V poljem radosti/uzivanja. U slucaju Li, postoji ista situacija s tim sto se ovdje radi o velikom malefiku SA, pa je i naznacena „radost“ teoretski dosta prigusena – narocito u nocnom horoskopu. Dodatno, SU/SA su i prirodni signifikatori oca, prvi u dnevnoj, drugi u nocnoj karti.

Svadje i neprilike [kao i zatvor] Ar i Li mogu ocekivati u inostranstvu/na putovanjima, buduci da JU odnosno Ge vladaju IX i XII poljem;  JU[narocito] i ME po svojoj prirodi imaju veze sa sudstvom/zakonodavstvom/propisima/dokumentacijom/pravom/religijom,te su stoga za ocekivati pravne zavrzlame, sukobljavanja sa „ucenim ljudima“ ili na religioznoj osnovi.

Ako su na ascendentu Ta ili Sco, osoba ce biti odgovorna za sopstvenu bolest, buduci da su tada  u VI polju  znakovi Li i Ar kojim vlada VE, odnosno, MA. Takodje ce se svadjati i sa zenama [partnerima] jer je vladar VII i XII znaka isti – ponovo, Ta bi ovdje trebao izvuci ‘deblji kraj’ posto se radi o prirodnom malefiku, MA; sama priroda MA bi takodje upucivala na posebnu sklonost sukobima sa uniformisanim licima, doktorima, sportistima. Imace prihoda od zemlje/nekretnina/oca jer II i V poljem vlada ME, odnosno, Ge; tu bi se mogla dodati i mogucnost zarade sportom, otvaranjem objekata za razonodu/uzivanje, rada sa djecom/mladima ali i igrama na srecu [ukoliko je vladar za to predisponiran].  Tumacenje da ce im vecina prijatelja umrijeti dobivamo iz cinjenice da ist planet vlada VIII i XI znakom; ovo bi se takodje moglo formulisati i kao uticaj/povezanost prijatelja sa smrcu osobe.

Sa Ge ili Sag na ascendentu, rodbina ce mu prouzrokovati financijsku stetu, s tim sto je to opet vjerovatnije u slucaju Sag jer je tada vladar II i III polja maleficni SA, dok su u slucaju Ge na ascendentu u igri svjetla – MO u II i SU u III; novac/zarada ce mu stici od skrivenog blaga jer je vladar IV i I polja isti planet. Da ce takvoj osobi vecina djece postati „neprijatelji“ tj. izvor tuge/brige/nesrece/strahovanja moze se zakljuciti na osnovu vladavine istog planeta V i XII poljem a to su VE, odnosno, MA [ova kombinacija bi se takodje mogla protumaciti i kao svadje/nesrece u vezi sa ocevim novcem ili prihodom od nekretnine.]  Druge signifikacije ne navodi, jer od ozbiljnog i posvecenog ucenika naravno ocekuje da upotrijebi i sopstveni mozak.

Gvido Bonati, nekih 100 godina kasnije, jednu od svojih „146 konsideracija“, (125.) posvecuje upravo ovoj tematici, mada u slucaju problematicnih kombinacija koje ukljucuju ascendent i VI/VIII znak  (Ar i Ta) navodi olaksavajuce okolnosti koje podrazumjevaju dobro stanje njihovog vladara i poziciju tacke fortune u nekom od doticnih polja i kaze da ce osoba u tom slucaju cak biti narocito sretna u datim domenima –  sa malim zivotinjama [moze se dodati i oceva rodbina jer je VI polje trece od IV] i ‘podredjenima’ (VI polje) te nasljedstvima/novcem partnera (VIII polje). Naravno da je ovo isto mogao dodatno objasniti i Ibn Ezra, ali Bonati je ocigledno samo bio znatno rjecitiji i temeljitiji pa pedantno naveo i ono sto se za svakog upucenijeg astrologa kao temeljni princip tumacenja podrazumjeva.

Kod para Ge/Sag na ascendentu, Bonati dodaje da ce osoba samu sebe dovesti u zatocenistvo, sto je jos jedna drevna signifikacija IV polja. Ukoliko je ME u dobrom stanju a Fortuna u IV, osoba ce profitirati kroz signifkacije IV polja.

Ukoliko su Vi/Pi na ascendentu, osoba ce sopstvenim [intelektualnim] sposobnostima stici do moci, uticaja i pocasti jer su Ge/Sag u X znaku.

Ako je Co na ascendentu, zaradice mnogo sopstvenim naporom/zalaganjem, zbog vladavine SA i nad znakom II polja, Aq. Ovdje bi se moglo dodati da je  narocito velik izgled za zaradu u kontekstu prirodnih SA signifikacija – nekretnine. Ali ako je SA u losem stanju kao prirodni malefik, osoba ce „unistiti“ vlastitu imovinu; takodje, moze se dodati da su takvi skloni sticanju na nezakonit nacin [kriminal] uslijed vec poznate maleficne prirode SA.

Osoba sa Aq na ascendentu ce sama sebi stvoriti mnogo tajnih neprijatelja, buduci da je vladar XII znaka Co opet SA. Takodje, ovo bi se moglo tumaciti kao izrazita ‘darovitost’ u svim autodestruktivnim, asocijalnim vidovima ponasanja [maleficni SA prirodno vlada i svim vrstama zavisnosti ali i povlacenjem iz svijeta,strahovima,fobijama,pesimizmom, itd] koje lako vode u zatvor ili samoizolaciju, sto je takodje drevno znacenje XII.

Iako to nijedan od ovih autoriteta ne pominje, nema razloga za pretpostavu da se u kombinatorici sa vladarima domicila ne mogu upotrijebiti i znakovi egzaltacije [istih] planeta. Tako se npr. u slucaju Aq na ascendentu  moze reci da postoji opasnost od zatvora u inostranstvu, jer jer SA egzaltirani/triplicitetni vladar IX znaka Li a pri tome sa zatvorom ima i prirodnu analogiju. Slicno bi se moglo reci i za ascendent Ta, kome je maleficni MA egzaltirani/triplicitetni vladar [almuten] IX znaka.

Medjutim, kao i uvijek u tumacenju bilo koje vrste horoskopa, ne treba donositi konacni zakljucak na osnovu samo jednog svjedocanstva – ova tehnika naravno zahtjeva razmatranje dodatnih faktora od kojih je najvaznija osnovna priroda doticnog planeta [benfik/malefik] kao i njegovo stanje u horoskopu [esencijalno/slucajno dostojanstvo, sekta, halb, hajz, brzina, latituda, aspekti, priroda znaka u kome se nalazi, itd.]

U ovom kontekstu treba naglasiti i da astroloski autoriteti ranog srednjeg vijeka isticu da ce planet primarno iznijeti signifikacije onog svog domicila koji:

a) aspektira – nerijetko se desava da planet vidi samo jedan od svojih domicila  kao npr. MA u Li koji je u averziji sa Sco. To automatski znaci da ce signifikacije koje nosi polje u Ar primarno imati nacina da se izraze/manifestuju, dok ce stvari pod ingerencijom Sco imati problema tj. biti u ‘drugom planu’ i/ili pokazati dobru dozu disfunkcionalnosti

b) aspektira ‘jacim’ aspektom – u slucaju da planet vidi oba svoja domicila, primarno ce nositi signifikacije onoga u kome se [eventualno] nalazi, koga gleda opozicijom, zatim kvadratom, pa trigonom i na kraju sekstilom kao najslabijim aspektom. Npr, VE u Ca ce po teoriji prvenstveno [ne iskljucivo!] manifestovati signifkacije vezane sa polje u koje pada Li [kvadrat]  a ne Ta [sekstil]. Medjutim, ovakva situacija moze biti dodatno kvalifikovana [i izmjenjena] slijedecim bitnim faktorima – podudaranje prirodnih sigifikacija planete i znaka [108. konsideracija] i/ili eventualna ugaonost doticnog znaka. Pa bi tako npr. u slucaju da je pomenuti Ta VII polje, VE ipak primarno nosila njegove signifikacije, jer oba faktora oznacavaju partnerstvo/veze [uz to je Ta i znak u kome se VE raduje, kao sto se MA raduje u Sco, ME u Vi, JU u Sag a SA u Aq, sve u skladu sa sektom planeta i znakova – nocni MA i VE se raduju u zenskim/nocnim Sco i TA a dnevni JU i SA u muskim/dnevnim Sag i Aq]. Uz navedene kvalifikacije,  astroloski je zamisliva i ona koja prednost daje znaku koji pada u polje radovanja doticnog planeta  –  V polje u Ta bi VE  opet primarno predstavljala.

Bonati u 80. konsideraciji pominje jos jednu slicnu tehniku. Naime, radi se o razmatranju pozicije signifikatora u odnosu na sopstveni domicil – da li je u II, III, IV polju, itd. od njega. On istice da se na osnovu te pozicije treba prosudjivati kao sto bi se prosudjivalo na osnovu pozicije toga polja u odnosu na ascendent.  To u slucaju vladara ascendenta i/ili VII polja ne donosi nikakvu razliku [s tim sto se polozaj vladara VII moze posmatrati i u derivativnoj i radikalnoj pozicija] mada je vjerovatno i ovdje moguce ubaciti specificnu distinkciju koju omogucava aspekt planeta ka  domicilima. Tako bi npr. u slucaju MA u Li koji vlada ascendentom u Sco, pored signifikacije XII, moglo uzeti i obzir da je MA u sedmom znaku od Ar, sto bi u tumacenje uplelo i tematiku partnerstva tj. VII polja a u slucaju da je MA u Co, tematiku III i X polja, itd.  U slucaju drugih polja, moguce su takodje dodatne zanimljive spoznaje. Npr, ukoliko se radi o pitanju vezanom za posao, pozicija vladara X polja u sestom znaku od sosptvenog domicila moze da oznaci veoma ropske, „niske“ karakteristke radnog mjesta ili da je prosto usluzne prirode, cak mozda ima veze i sa medicinom – sve u zavisnosti od ostalih faktora koji omogucavaju dodatno nijansiranje u ovom smislu. Pozicija u 9. znaku bi mogla da ukaze na vezu posla i inostranstva, zakonodavstva, visokog obrazovanja – opet, u zavisnosti od ostalih indikatora.

Na kraju,tumacenje horoskopa  na osnovu medjusobnog odnosa znakova te njihovih domicilnih/egzaltiranih vladara ima dugu istoriju, buduci da na primjer takve prakse nalazimo vec i kod Valensa koji objasnjava da vladar VIII znaka od domicila znaka na ascendentu unistava/ubija taj znak. Pa se tako dobija vec poznati par Ar/Sco i Li/Ta sa objasnjenjem da takve osobe obicno skrive vlastitu smrt; Sag ubija Ta, odnosno, JU unistava VE, itd. Takodje, boravak medjusobno anareticnih [prirodno maleficnih] planeta u 8. znaku od Fortune ili u VIII polju [uz ostale indikatore koji ukazuju na isto] oznacavaju nasilnu smrt, kao sto su  ME/SA (Co unistava Ge, a Vi ubija Aq) ili ME/MA (Ar unistava Vi, a GE ubija Sco); ME je uz to malefican sa maleficima i intenzivira njihovo dejstvo, posto je u osnovi neutralnog  karaktera i lako preuzima prirodu planeta s kojim je u bliskom aspektu ili dispozitora znaka u kome se nalazi.  Interesantno je da jedino u slucaju ME domicila i onih kojima vladaju malefici postoji uzajamno unistavanje – kod preostalih planetarnih parova i domicila svjetala nije tako.

U natalnim kartama, konjunkcije i napeti aspekti ME/MA i ME/SA stoga  cesto ukazuju na smrt/ opasnost po zivot koja prijeti osobama pod signifikacijom onih polja kojima neki od ovih planeta vlada ili je u njima smjesten a znacajno je pojacana ukoliko je istovremeno je jedan od njih i vladar  radikalnog/derivativnog VIII polja ili se u njemu nalazi – naravno, ukoliko ne postoji recepcija i/ili aspekti benefika koji ovo mogu da sprijece. Pada mi na pamet natal jedne klijentkinje kojoj se sestra ubila – ona ima Ge u III polju, vladar ME je u VII u Li u aplikacionom kvadratu bez recepcije sa MA u Co u X [sestrino tj. derivativnoVIII!], koji istovremeno vlada i radikalnim VIII u Sco. Ovako tragicnom dogadjaju sigurno je doprinijela i ugaona pozicija ME/MA u nasilnim, kardinalnim znacima Li/Co i odsustvo bliskih aspekata benefika.

 Abu Masarova tehnika ingresa planeta takodje se temelji na ovom pristupu, kao sto sam vec opisao  https://klasicnaastrologija.wordpress.com/2014/06/11/o-ingresima-planeta/  a definisane signifikacije perioda/potperioda Firdara koje se nalaze u djelima Johanesa Senera, Abu Masara, Bonatija takodje je, dobrim dijelom, moguce objasniti na osnovu medjusobnog odnosa koji imaju domicili [i egzaltacije] planetarnih parova.

О Cor Scorpii

I'm a devoted, passionate student and practitioner of classical astrology
Овај унос је објављен под principi&tehnike и означен са , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Забележите сталну везу.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s